Skip to content

PORTAL LEŚNO-DRZEWNY

Sections
Personal tools
You are here: Home
Aplikacje Portalu

Informujemy, że dla aplikacji PLD codziennie w godzinach 19:00 - 20:00 zostało przewidziane okno serwisowe.


Moduł Klient LP


Uwaga!!!
Moduły dla pracowników PGL LP dostępne są tylko w sieci WAN LP.

Moduły Nadleśnictwa


Moduły RDLP


Moduły DGLP


Aby uruchomić wybraną aplikację wciśnij odpowiadający jej przycisk. Logowanie do wybranej aplikacji odbywa się po jej uruchomieniu.

Zasady rejestracji
i bezpiecznej pracy
w PL-D

 

Witamy w Portalu Leśno-Drzewnym

Document Actions
W najwłaściwszym miejscu dla wszystkich osób zainteresowanych handlem drewnem.

Zapraszamy na nową stronę informacyjną PLD!

Miło nam poinformować, że został uruchomiony nowy, bardziej funkcjonalny serwis informacyjny PLD. Wprowadzone zmiany mają na celu zwiększyć komfort jej użytkowników oraz ułatwić dostęp do informacji.
Nowa strona mieści się pod adresem: https://drewno.lasy.gov.pl/. Zawiera wszelkie materiały dotychczasowej strony informacyjnej PLD.

Zachęcamy do zapoznania się z nową odsłoną strony informacyjnej Portalu Leśno-Drzewnego.

Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych


UWAGA!! Informacji marketingowych dotyczących sprzedaży drewna udzielają właściwe RDLP i nadleśnictwa.
Odpowiedzi na często zadawane pytania znajdują się tutaj.

Formularz Zgłoszeniowy dla Przedsiębiorców do rejestracji w aplikacji Portal Leśno-Drzewny i aplikacji „e-drewno”

Formularz rejestracji i zmiany danych dotyczących punktów przerobu

Jeśli chcesz uzyskać dostęp do Panelu Kontrahenta wejdź tutaj.

Wszelkie komunikaty oraz informacje zamieszczane na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego publikowane są w oparciu o akceptację Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych lub upoważnionej do tego osoby.


Sprzedaż drewna na lata 2024 - 2026


Sprzedaż drewna na lata 2022 - 2023


Sprzedaż drewna na lata 2020 - 2021


Sprzedaż drewna na 2019 rokPREZENTACJA - Wyniki ankiet dotyczących projektów zasad sprzedaży drewna w PGL LP na lata 2020-2021

          Aby wziąć udział w ankiecie należy zalogować się do PL-D

  • PROJEKT ZASAD SPRZEDAŻY DREWNA NA LATA 2020-2021 

WARIANT 1

WARIANT 2

Zasady sprzedaży drewna w latach 2020-2021 - uwarunkowania prawne

    https://www.lasy.gov.pl/pl/pro/informacje/aktualnosci/stan-prac-nad-zasadami-sprzedazy-drewna-w-lasach-panstwowych


 

Sprzedaż drewna na 2018 rok

wzór 1      wzór 2     wzór 3    wzór 4

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Załącznik 4

Komunikat
W nawiązaniu do zamieszczonej wyżej Decyzji nr 115 z dn. 4 maja 2017 r. informujemy, że pozostałe załączniki do decyzji będą zamieszczone na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego w późniejszym terminie.
 

Deklaracja udziału w procedurze uzupełniającej PLD „do 100% historii”, dot. § 11 Decyzji 1/2017  - PREZENTACJA

   Nowe zasady sprzedaży drewna - komentarz Dyrektora Generalnego LP cz. 3; materiał wideo

Informujemy, że Decyzją Zarządczą Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych nr 564/2016 r. z dnia 05.12.2016 r. ostateczny termin składania i korekt ofert nabycia drewna, w etapie zasadniczym oznaczania drewna pod względem przyszłych nabywców na rynku podstawowym na 2017 rok, wcześniej określony w Decyzji Zarządczej nr 543/2016 r. Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 18.11.2016 r., został przesunięty do godz. 17:00 dnia 05.12.2016 r. Jednocześnie informujemy że podpisywanie ofert nabycia (zgodnie z zapisami § 35 Zarządzenia 46/2016 r.) będzie możliwe do godz. 20:00 dnia 05.12.2016 r. Niepodpisane oferty nabycia nie wezmą udziału w oznaczania drewna pod względem przyszłych nabywców na rynku podstawowym.

   Nowe zasady sprzedaży drewna - komentarz Dyrektora Generalnego LP cz. 2; materiał wideo

   Zwyczaj kupiecki; prezentacja

   Kryterium geografii zakupu surowca PLD; prezentacja

   Składanie ofert nabycia drewna w PLD; prezentacja

   Nowe zasady sprzedaży drewna - komentarz Dyrektora Generalnego LP; materiał wideo

Wadium w Portalu Leśno-Drzewnym - PREZENTACJA

   Wprowadzanie lokalizacji jednolitych jednostek produkcji - PREZENTACJA

  Formularz rejestracji i zmiany danych lokalizacji jednolitych jednostek produkcji (punktów przerobu)

 


 Sprzedaż drewna na 2016 rok

Zarządzenie Nr 64 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 16 września 2015 roku w sprawie zasad sprzedaży drewna w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe na 2016 rok

Decyzja Nr 75 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2015 r. w sprawie regulaminów funkcjonowania poszczególnych procedur sprzedaży drewna w PGL LP

Materiały informacyjne dotyczące deklaracji przypisu drewna na 2017 rok znajdują się TUTAJ

 Ankieta skierowana jest dla przedsiębiorców zarejestrowanych w aplikacji PL-D.

 Sprzedaż drewna na 2015 rok

Komunikat
Zgodnie z Regulaminem sprzedaży ofertowej w Portalu Leśno-Drzewnym z uwzględnieniem wielkości zakupu drewna na 2015 rok, w pierwszym etapie tej procedury, oferty zakupu składane będą wg średniorocznych zakupów drewna (za okres od 01.07.2011 r. do 30.06.2014 r.), w wyszczególnionych w regulaminie grupach drewna.
Przedsiębiorca, w przypadku zastrzeżeń w stosunku do przedstawionej wielkości zakupów, może złożyć wniosek o jej korektę w jednostce PGL LP, w której dokonywał zakupów drewna - gdzie stwierdzono niezgodności.
W związku z powyższym, szczególną uwagę zalecamy zwrócić na grupę drewna: „drewno wielkowymiarowe dębowe”, jako że, grupa ta została wyodrębniona po raz pierwszy do sprzedaży ofertowej z uwzględnieniem wielkości zakupu drewna na 2015 rok.


Zmiany w Normach i Warunkach Technicznych na Drewno

Przekazujemy w załączeniu projekt warunków technicznych na drewno wielkowymiarowe liściaste. Uprzejmie prosimy o przekazanie uwag i opinii w tej sprawie do Biura Marketingu DGLP na adres: marketing@lasy.gov.pl .
PROJEKT - warunki techniczne na drewno wielkowymiarowe liściaste

Zarządzenie nr 41 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie wprowadzenia warunków technicznych na drewno wielkowymiarowe sklejkowe - obowiązuje od 01.07.2014 r.

Zarządzenie nr 72 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 27 września 2013 roku w sprawie wprowadzenia warunków technicznych na drewno wielkowymiarowe iglaste - obowiązuje od 01.01.2014 r.

Zarządzenie nr 74 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 27 września 2013 roku w sprawie zasad odbioru i obrotu drewna iglastego wyrabianego w kłodach w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych - obowiązuje od 01.01.2014 r.

Zarządzenie nr 26 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 8 marca 2013 roku w sprawie zasad odbioru i obrotu drewna iglastego wyrabianego w kłodach oraz ewidencji surowca drzewnego w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych oraz Zarządzenie nr 28 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 20 marca 2013 roku w sprawie sprostowania błędów w Zarządzeniu nr 26 - obowiązuje do 31.12.2013 r. 
(powyższa informacja nie zawiera załącznika nr 2 dotyczącego bezpośrednio systemu informatycznego Lasów Państwowych);  


Sprzedaż drewna na 2014 rok

Korekty wielkości zakupów drewna
Informacja o wielkości zakupów drewna przedsiębiorców za okres 01.07.2012-30.06.2013 dostępna będzie w aplikacji PL-D najpóźniej do dnia 22.10.2013 r.
W związku z powyższym niezgodności w zakresie wielkości zakupów drewna oraz wnioski o alokację wielkości zakupów drewna, o których mowa w § 2 ust. 8-9 "Regulaminu sprzedaży ofertowej w PL-D z uwzględnieniem wielkości zakupu drewna na 2014 rok", będą przyjmowane w terminie od momentu ukazania się tej informacji w aplikacji PL-D do dnia 28.10.2013 r.


 Sprzedaż drewna na 2013 rok

W regulaminie sprzedaży ofertowej w PL-D znajduje się zapis o minimalnej masie zakupu, która nie może być wyższa niż 100 m3. Jest to deklarowana przez przedsiębiorcę minimalna ilość drewna jaką chce odebrać z jednostki LP, w której składał ofertę zakupu na określoną grupę handlowo-gatunkową. W przypadku wystąpienia redukcji takiej oferty zakupu, poniżej tej ilości, drewno nie zostanie przypisane. Oznacza to, że nawet przy minimalnym przeofertowaniu (wartość w kolumnie „Pozostało m3” jest ujemna), gdy przedsiębiorca ustalił minimalną masę zakupu (pole „Minimalna ilość m3”) na poziomie równym ilości oferty zakupu (pole „Ilość m3”), drewno nie zostanie przypisane.
Przypomina się o konieczności podpisania ofert zakupu do godz. 15:00 dnia 14.12.2012 r.


 

Created by admin
Portal prowadzi Biuro Marketingu DGLP
Last modified 2024-07-08 11:20
« July 2024 »
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
e-drewno
 
 

Powered by Plone

This site conforms to the following standards: